Nieuwe wetgeving rond biggencastratie

Op dinsdag 9 mei 2023 werd in het Staatsblad een Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat varkenshouders toelaat om zelf biggen voor de leeftijd van 1 week te verdoven bij chirurgische castratie.

De verantwoordelijke van het bedrijf mag zelf castreren en verdoven onder direct toezicht van de bedrijfsdierenarts. Het gaat om wetgeving waaraan iedereen dient te voldoen ongeacht hun deelname aan het BePork kwaliteitssysteem.

De bedrijfsdierenarts stelt volgens het KB de verdovende middelen die nodig zijn voor de castratie van de biggen op het ogenblik van de chirurgische ingreep ter beschikking aan de varkenshouder. Er mag geen verdoving in het depot van de varkenshouder achterblijven. Vorig jaar heeft Belpork een theoretische opleiding over castratie, verdoving en alternatieven georganiseerd voor de varkenshouders. Elke varkenshouder die de opleiding volgde en de aansluitende test met succes afrondde, ontving een attest vanuit Belpork. Na de theoretische opleiding wordt nu ook een praktische opleiding georganiseerd. Het opzet is dat de verantwoordelijke door de bedrijfsdierenarts op het bedrijf zelf opgeleid wordt, naar analogie met de aanpak in Denemarken en Frankrijk. Het lesmateriaal bestaat uit een vijftal infofiches die op het varkensbedrijf kunnen worden achtergelaten met daarop de voornaamste aandachtspunten rond materiaal, veiligheid, hygiëne en techniek.

Elke verantwoordelijke die deelneemt aan het BePork kwaliteitssysteem zal vanaf 2024 enkel nog biggencastratie onder lokale verdoving en met pijnstilling mogen uitvoeren indien hij beschikt over een bewijs van de theoretische en praktische opleiding. Voor BePork deelnemers die steun ontvingen vanuit de Vlaamse overheid in het kader van het uitfaseren van onverdoofde castratie, is het volgen van de theoretische en praktische opleiding vóór 31/12/2023 ook een voorwaarde voor het definitief verwerven van die steun.